فرا رسیدن به درک واصل شدن دومین ملعون عالم مایه ی ننگ زمین عمر حرام زاده بر تمام  شیعیان جهان مبارک باد .

عمر آن ننگ خدا عار عرب

                                      دشمني داشته با اهل حرم

كس زكردار عمر آگاه است

                                      كه زنا زاده را دشمن دارد

من بگويم زجنايات دني

                                      بشكست او دل زهرا و علي

حق را ديده و خود را زد خواب

                                      كه شود عترت و قرآن خراب

ننگ را تا به سر حد رساند

                                      چشم بيدار علي خفته نماند

بشكافت او زجفا سينه ي ناموس خدا

                                      كه زاندوه شود شاه ولايت داغدار

ناكساني كه به تاريكي عقل

                                      مي برند پادشهي را در بند

شَه همان است كه به شب برقع پوش

                                      مي كشد بار گدايان بر دوش

منبا شعر ها http://omarsadpedar1.blogfa.com/ . شعرای قشنگ ترم داره

لعن زمینیان و آسمانین بر او باد .

و درود زمینیان و آسمانیان بر ابولولو کسی که افتخاره به درک واصل کردن او را دارد باد .

 

عکس حرم آقای ابولولو در کاشان


 

نوشته شده توسط مرتضی دشت گرد (مدیر) در روزی از روز های خدا ! موضوع مطلب مطالب - áíä˜ ËÇÈÊ